Vad är cookies?

En cookie (kaka) är en fil som lagras på besökarens dator. Hädanefter - för enkelhetens skull - använder vi endast termen cookie. Det finns två typer av cookies och båda används i Flex HRM:

Hur använder vi cookies?

Flex HRM använder varaktiga cookies för grafiska inställningar och allmän funktionalitet som förbättrar användarupplevelsen.

Flex HRM använder Sessionscookies för att autentisera och underlätta kommunikationen mellan användare och server såsom att behålla användaren inloggad i systemet.

Flex HRM använder inte cookies för att lagra personuppgifter eller för att sprida uppgifter till tredje part.

Vad säger lagen?

Alla som besöker en webbplats som använder cookies ska enligt lagen om elektronisk kommunikation få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad de används till och hur man kan välja att ta bort dem.

Användaren ska också lämna ett förenklat medvetet samtycke till användandet av cookies. Detta gäller inte cookies som är nödvändiga för att applikationen ska fungera. Post- och telestyrelsen har ingen specificerad teknisk beskrivning om hur samtycket ska ges utan fastställer att det är upp till innehavaren av webbplatsen att ta fram en lösning som följer lagen.

Post- och telestyrelsen rekommenderar att informationen om cookies bör innehålla namnet, domänen, livslängd, typ av data som lagras och syftet med alla cookies på sidan.

Mer information om cookies och lagen om elektronisk kommunikation finns att läsa på Post- och telestyrelsens hemsida.

Klassificering av cookies

Cookies brukar delas in i klasser för att tydliggöra deras syfte. Vi använder brittiska ICC:s föreslagna klassificering som utgår ifrån det EU-direktiv som den svenska lagen bygger på:

Klassificering Beskrivning
Nödvändiga Dessa cookies är nödvändiga för att hemsidan ska fungera. De stödjer viktiga funktioner för den tekniska driften av hemsidan som säkerställer att sidan fungerar. Nödvändiga cookies behöver inget samtycke av användaren för att få finnas.
Upplevelse Dessa cookies används för att förbättra din upplevelse av applikationen och innehåller användarvalda inställningar och hjälpmedel för navigering. Ingen personlig identifierbar information samlas in från dessa cookies.
Prestanda och drift Dessa cookies används vid driften av hemsidan, för kundundersökningar, insamling av uppgifter om antal besök på olika sidor och för andra webbanalyser. Ingen personlig identifierbar information samlas in ifrån dessa cookies.
Marknadsföring Dessa cookies kan användas till att bygga upp en sökprofil och/eller surfhistorik för varje besökare. Den information som samlas in med dessa cookies kan vara identifierbar eller unik. Det är bara anonym information som kan komma att delas med tredje part.
Mer om ICC och klassificering av cookies.

Cookies i Flex HRM

Följande första parts-cookies används i Flex HRM:

Namn Domän Livslängd Typ av data Klassificering Kommentar
.FlexNet unikresurs.flexhosting.se Session ? Nödvändiga HTTP-cookie för autentisering. Skapas m.h.a. Microsoft ASP.NET.
ASP.NET_SessionId unikresurs.flexhosting.se Session 120-bitars slumptal som 20-tecken lång string Nödvändiga När en användare först öppnar en sida som implementar ASP.NET Session State så skapas en cookie som håller i Sessionens ID och används för att säkerställa att informationen kommer till rätt användare.
.FlexNetUserSession unikresurs.flexhosting.se Session FormsAuthenticationTicket Nödvändiga När UserSessionAuthenticateModule är aktiverad så skapas en Session som sparas i databasen, ID:t för denna Session sparas i en ticket och användas för att säkerhetsställa att Sessionen lever och att den tillhör den inloggade användaren.
SecondStepVerification unikresurs.flexhosting.se 5 minuter FormsAuthenticationTicket Nödvändiga När användaren angett korrekta autentiseringsuppgifter och tvåstegsverifiering används får användaren ett kvitto på det första steget.
SSVTD unikresurs.flexhosting.se 10 år FormsAuthenticationTicket Nödvändiga När tvåstegsverifiering används och anändare och väljer att komma ihåg enheten.
__RequestVerificationToken_* unikresurs.flexhosting.se Session 128-bitars slumptal Nödvändiga Används för att skydda mot CSRF-attacker. * motsvarar en slumpmässig nyckel som används för att garantera en unik cookie.
anstallningId unikresurs.flexhosting.se Session GUID Upplevelse
reserakningId unikresurs.flexhosting.se Session GUID Upplevelse
reserakningarTabIndex unikresurs.flexhosting.se Session Integer Upplevelse
IsCookiesApprovedByUser unikresurs.flexhosting.se 365 dagar Bool Upplevelse
BemanningSchemaLastUsedPage unikresurs.flexhosting.se 365 dagar JSON Upplevelse
Bemanning_BemanningKonteringSortingOrder unikresurs.flexhosting.se 365 dagar Text Upplevelse
Bemanning_OversiktKolumnLayout_* unikresurs.flexhosting.se 365 dagar JSON Upplevelse
Bemanning_Konteringsurval unikresurs.flexhosting.se 365 dagar JSON Upplevelse
Bemanning_SingleKonteringsurval unikresurs.flexhosting.se 365 dagar JSON Upplevelse
Bemanning_VisaSamtligaAnstallda unikresurs.flexhosting.se 365 dagar Bool Upplevelse
horizontalResizeBPA unikresurs.flexhosting.se 365 dagar Integer Upplevelse
horizontalResizeGrundschema unikresurs.flexhosting.se 365 dagar Integer Upplevelse
verticalResizeBPA unikresurs.flexhosting.se 365 dagar - Upplevelse
verticalResizeGrundschema unikresurs.flexhosting.se 365 dagar Integer Upplevelse
verticalResizeBottomBPA unikresurs.flexhosting.se 365 dagar Integer Upplevelse
verticalResizeBottomGrundschema unikresurs.flexhosting.se 365 dagar Integer Upplevelse
verticalResizeBottomLonerevision unikresurs.flexhosting.se 365 dagar Integer Upplevelse
ReserakningNumberOfRows unikresurs.flexhosting.se 365 dagar Integer Upplevelse
Reserakningar_VisaSummor unikresurs.flexhosting.se 365 dagar Bool Upplevelse
Reserakningar_GridHeight unikresurs.flexhosting.se 365 dagar Integer Upplevelse
lang unikresurs.flexhosting.se 365 dagar Text Upplevelse
TidrapporterNumberOfRows unikresurs.flexhosting.se 365 dagar Integer Upplevelse
worker_id unikresurs.flexhosting.se 365 dagar GUID Upplevelse
TidGranskningsniva_UrvalsFilter unikresurs.flexhosting.se 365 dagar JSON Upplevelse
instruktionsfilm unikresurs.flexhosting.se 365 dagar JSON Upplevelse
KonteringArbetspassDoljAvslutade unikresurs.flexhosting.se 100 dagar JSON Upplevelse
KalenderPageSize unikresurs.flexhosting.se 365 dagar Integer Upplevelse
Grundschema_PageSize unikresurs.flexhosting.se 365 dagar Integer Upplevelse
NarvarotablaWidget_PageSize unikresurs.flexhosting.se 365 dagar Integer Upplevelse
OvertidsbevakningWidget_PageSize unikresurs.flexhosting.se 365 dagar Integer Upplevelse
lonerevisionGridPageSize unikresurs.flexhosting.se 365 dagar Integer Upplevelse
DelbifallDateInterval unikresurs.flexhosting.se 365 dagar JSON Upplevelse
BemanningDateInterval unikresurs.flexhosting.se 365 dagar JSON Upplevelse
PassforfraganDateInterval unikresurs.flexhosting.se 365 dagar JSON Upplevelse
ReserakningGranskningsniva_Urvalsfilter_* unikresurs.flexhosting.se 365 dagar JSON Upplevelse
StatistikcentralId unikresurs.flexhosting.se 365 dagar GUID Upplevelse
kontokortImportUrval unikresurs.flexhosting.se 365 dagar JSON Upplevelse
verticalResizeKalender unikresurs.flexhosting.se 365 dagar JSON Upplevelse
VisaPeriodinformation unikresurs.flexhosting.se 365 dagar bool Upplevelse
VisaDaginformation unikresurs.flexhosting.se 365 dagar bool Upplevelse
arbetspassvyVisaBemanning unikresurs.flexhosting.se 365 dagar bool Upplevelse
Bemanning_GrundschemaVisaTotalSchematidEnligtHeltidsschema unikresurs.flexhosting.se 365 dagar bool Upplevelse
LoginpageCulture unikresurs.flexhosting.se 365 dagar Text Upplevelse
{0}_Schema_BemanningAnstallningSortingOrder unikresurs.flexhosting.se 365 dagar Nummer Upplevelse {0} = företagsid
{0}_BemanningAnstallningHemkonteringSortingOrderId unikresurs.flexhosting.se 365 dagar Guid Upplevelse {0} = vald hemkontering i schemavyn att sortera på
OvertidsregelverkFilter unikresurs.flexhosting.se 365 dagar JSON Upplevelse Filter alternativ
previousTidgruppId unikresurs.flexhosting.se 365 dagar JSON Upplevelse Används för att tidgrupp ska kommas ihåg vid byte i olika vyer

Senast uppdaterad 2017-10-13

Cookies från tredje part

I systemet finns även cookies från tredje part. Dessa styr vi inte över, utan vi föreslår att du som besökare vänder dig till tredje part för information om deras cookies. Följande tredje part-tjänster finns i systemet som kan skapa cookies:

Cookies i HRM Mobile

Namn Domän Livslängd Typ av data Klassificering Kommentar
.FlexNetMobile unikresurs.flexhosting.se Session ? Nödvändiga HTTP-cookie för autentisering. Skapas m.h.a. Microsoft ASP.NET.
.FlexMobileAuth unikresurs.flexhosting.se Session FormsAuthenticationTicket Nödvändiga
.FlexNetMobileUserSession unikresurs.flexhosting.se Session FormsAuthenticationTicket Nödvändiga När UserSessionAuthenticateModule är aktiverad så skapas en Session som sparas i databasen, ID:t för denna Session sparas i en ticket och användas för att säkerhetsställa att sessionen lever och att den tillhör den inloggade användaren.
SecondStepVerification unikresurs.flexhosting.se 5 minuter FormsAuthenticationTicket Nödvändiga När användaren angett korrekta autentiseringsuppgifter och tvåstegsverifiering används får användaren ett kvitto på det första steget.
SSVTD unikresurs.flexhosting.se 10 år FormsAuthenticationTicket Nödvändiga När tvåstegsverifiering används och anändare och väljer att komma ihåg enheten.
__RequestVerificationToken_* unikresurs.flexhosting.se Session 128-bitars slumptal Nödvändiga Används för att skydda mot CSRF-attacker. * motsvarar en slumpmässig nyckel som används för att garantera en unik cookie.
Culture unikresurs.flexhosting.se 365 dagar Text Upplevelse

Local Storage i HRM Mobile

Namn Domän Typ av data Klassificering
AutoLogin unikresurs.flexhosting.se Bool Upplevelse
HistoryUsagekonteringar unikresurs.flexhosting.se JSON Upplevelse
RememberMe unikresurs.flexhosting.se Bool Upplevelse
UserCredentials unikresurs.flexhosting.se JSON Upplevelse
language unikresurs.flexhosting.se Text Upplevelse
lsFlags unikresurs.flexhosting.se JSON Upplevelse
show_generated unikresurs.flexhosting.se Bool Upplevelse
theme unikresurs.flexhosting.se Text Upplevelse
usercredentials unikresurs.flexhosting.se JSON Upplevelse
IsCookiesApprovedByUser unikresurs.flexhosting.se Bool Upplevelse

Senast uppdaterad 2016-11-01

Cookies i HRM Timeclock

Namn Domän Livslängd Typ av data Klassificering Kommentar
.FlexNetWebbklocka unikresurs.flexhosting.se Session ? Nödvändiga HTTP-cookie för autentisering. Skapas m.h.a. Microsoft ASP.NET.
.FlexNetWebbklockaAuth unikresurs.flexhosting.se Session FormsAuthenticationTicket Nödvändiga
SecondStepVerification unikresurs.flexhosting.se 5 minuter FormsAuthenticationTicket Nödvändiga När användaren angett korrekta autentiseringsuppgifter och tvåstegsverifiering används får användaren ett kvitto på det första steget.
CurrentForetag unikresurs.flexhosting.se Session Text Upplevelse
CurrentKundinstans unikresurs.flexhosting.se Session Text Upplevelse
CurrentWebbklocka unikresurs.flexhosting.se Session Text Upplevelse

IndexedDB i HRM Timeclock

Tabell Index Typ av data Klassificering Kommentar
semiClocking JSON Prestanda och drift Används för offlinestämplingar.
user Username, CardBadgeId, UsernameAlias JSON Prestanda och drift Används för offlinestämplingar.
clocking JSON Prestanda och drift Används för offlinestämplingar.

Hur stänger jag av cookies och vad innebär det för mig som användare av Flex HRM?

Om du inte vill att cookies lagras på din dator kan du stänga av den funktionen i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras, men du kommer inte heller kunna använda HRM, Mobile eller TimeClock.

Om du blockar alla cookies förutom de som är klassificerade som nödvändiga så kan du använda tjänsten, men du mister både funktionalitet och en god användarupplevelse.

IAB Sveriges sida MinaCookies.se har en hjälpsida med instruktioner för hur du kan inaktivera cookies i din webbläsare.

Övrigt

IAB Sveriges sida MinaCookies.se informerar om cookies och rekommendationer för dessa, riktade till innehavare och användare av webbplatser.
Rättslig info: Lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.
Licenser